به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛کوشکی معاون بهداشت و دبیر ستاد مبارزه با "کرونا" دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن اشاره به  آخرین آمار ابتلا به کرونا دراستان  تعداد کل نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های استان را تاکنون  124هزار و770نمونه عنوان کرد و گفت:  تعداد کل جواب داده شده نیز  120 هزار و479است .

او جمع تجمعی مثبت را  44 هزارو 121  نمونه برشمرد و افزود: تعداد کل منفی نیز   76 هزار و354نمونه است .

کوشکی جمع تجمعی فوتی مثبت را  880نفر برشمرد و گفت:  این آمار تا پایان روز چهاردهم آبان ماه می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: