خبرگزاری برنالرستان - گروه اجتماعی : مجموع کرونایی های ثبت شده از بدو شیوع تا کنون بر اساس آمارهای وزارت بهداشت به رقم 692هزار و 949نفر رسیده است .

بر این اساس با توجه به جمعیت 79میلیون و 926 هزار نفری ایران بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن از هر 115ایرانی یک نفر به کرونا مبتلا می شود.

همچنین با توجه به تعداد 692هزار و 949نفر مبتلای رسمی و تعداد 38 هزار و 749 فوتی ناشی از کرونا ، از هر 18 مبتلای ایرانی به کرونا یک نفر فوت کرده است که بسیار نگران کننده است .

بر اساس آمارهای رسمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 45هزار و 190 لرستانی از بدو شیوع کرونا تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند .

با توجه به جمعیت یک میلیون و 754 هزاری لرستان بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن از هر 38 لرستانی یک نفر به کرونا مبتلا شده است .

در شهرستان پلدختر نیز با توجه به جمعیت 73هزار و 744 نفری این شهرستان و تعداد یک هزار و 750نفری مبتلایان  ، از هر 42 پلدختری یک نفر به کرونا مبتلاست .

از حیث مرگ و میر نیز تعداد فوتی های کرونایی در استان لرستان 917 نفر است که با توجه به تعداد 45هزار و 190 مبتلا در استان ، از هر 49  مبتلا یک نفر کرونایی فوت کرده است .

در شهرستان پلدختر نیز با توجه به تعداد یک هزار و 750 کرونایی و 44 فوتی ناشی از این بیماری ، از هر 39 کرونایی یک نفر فوت کرده است که از میانگین استانی فراتر رفته است .

یاداشت: عباس دارایی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: