به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ رییس انجمن نمایش استان سمنان گفت: این آثار از استان های سمنان ، همدان، اصفهان، خراسان رضوی و ... ارسال شده است.
وی گفت: داوری آثار رسیده به این جشنواره در هیاتی متشکل از علیرضا مداح، محمدمهدی مرادی حقیقی و بابک صبوری آغاز شده است
این جشنواره به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور ایجاد انس و الفت و همدلی میان تئاتر و تماشاگران و حفظ این سرمایه گرانبها و تنها حامی و پشتوانه بی بدیل تئاتر، با حفظ شعار "ویروس کرونا را شکست می دهیم و حمایت از پروتکل های بهداشتی" برگزار شده است.
هنرمندان و فعالان هنرهای نمایشی آثار خود را در موضوعات و محورهای مختلف در رابطه با ویروس کرونا و موضوعات آزاد تولید و ارائه کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: