به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛سرهنگ "احمدیان" در این خصوص به خبرنگاران،گفت: روز گذشته در  بازدیدهای سلامت محورو تعطیلی واحدهای صنفی پرخطر و بر اساس مصوبات شورای تامین استان و تدابیر سلسله مراتب مبنی بر همراهی و همکاری با سازمان های متولی(تعزیرات ، صمت و اتاق اصناف و..) اکیپ  نظارتی اداره نظارت بر اماکن عمومی استان  ورده های تابعه اقدام به نظارت و کنترل بر بازار و تعطیلی واحد های غیر ضرور و استمرار اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کردند .

او نتایج طرح را اعلام کرد .

1- بازدید های کنترلی و نظارتی:635 مورد

 2- تذکرات لسانی :595مورد

 3- اخطار پلمب :422مورد

 4-پلمب واحد های صنفی پرخطرمتخلف:534مورد

5-تعطیلی 9پاساژ درمرکز استان .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: