به گزارش خبرگزاری برنا؛ "محمد رضا علمدار یزدی" مدیرکل صنعت معدن تجارت استان یزد با اعلام خبر کسب رتبه برتر این سازمان در محور تحول اداری در سراسر کشور، اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و بر اساس ارزیابی انجام شده در وزارت صمت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد موفق به کسب رتبه برتر با توجه به اجرای برنامه‌های تحول اداری شد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: این برنامه‌ها در قالب هفت محور آموزش و بهسازی نیروی انسانی، بهبود سیستم‌ها و ارتقاء بهره‌وری، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( امنیت شبکه – توسعه خدمات الکترونیک)، تحول سازمانی و تکریم ارباب رجوع شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سازمانی، با توجه به نقش کلیدی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه تحول اداری این نتایج تداوم خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: