به گزارش برنا،با اعلام حادثه درساعت ۱۸ غروب روزپنجشنبه ۲۲ آبان،نجاتگران شهرستان تالش اقدام به عملیات جستجو درجنگل های کیشون بن بخش مرکزی نموده ودر دل تاریکی شب ودرشرایط سخت فیزیکی منطقه وصعب العبور بودن وبارش باران ،بعد از ۵ساعت عملیات، گمشدگان راساعت ۲۳ درجنگل یافتند.

بدلیل تاریکی و نیمه شب بودن،جستجوگران به همراه دو مرد  اردبیلی درکلبه یک  بومی اسکان داده شدند وصبح روزجمعه ۲۳ آبان اقدام به ادامه مسیر یابی و افراد گمشده صحیح و سالم به شهر انتقال دادند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: