به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، علی مهدی پور در مورد اقدامات مهم در سال جهش تولید بر اساس فرمایش رهبری معظم انقلاب در سال‌جاری در استان البرز،اظهار کرد: حدود 50 واحد صنعتی البرز در شهرک‌های صنعتی  تحت تملک بانک‌ها قرار دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و جلسات متعددی که با مدیران بانک‌ها برگزار شده موضوع واگذاری این واحدها در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با بیان اینکه برنامه ریزی برای واگذاری واحدها تحت تملک به سرمایه گذاران ادامه دارد،بیان کرد: بانک‌ها  با واگذاری واحدهای تحت تملک به سرمایه گذاران موافق هستند اما تشریفات اداری آن باید طی شود.

مهدی پور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دیگر در اولویت بازفعال سازی واحد‌های راکد و غیر فعال در شهرک‌های صنعتی است،تصریح کرد: باز فعال سازی 100 واحد صنعتی در استان البرز در دستور کار شرکت شهرک‌ها در سالجاری قرار دارد.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 31 واحد صنعتی غیر فعال به چرخه تولید بازگشت و فعال شد، تصریح کرد: از محل بازفعال سازی این 31 واحد برای 850 نفر شغل ایجاد شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: