به گزارش خبرگزاری برنا؛ "محمد شجاعان" مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد با اشاره به تلاش مستمر کمیته امداد برای مردمی شدن فعالیت‌های مربوط به انجام حمایت‌های مادی و معنوی از نیازمندان، گفت: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

وی با تأکید بر توجه ویژه کمیته امداد به ارائه خدمات معوض به‌جای بلاعوض، افزود: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان این که ۴۸ هزار مددجو در قالب ۲۳ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، ادامه داد: توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان با تأکید بر اشتغال، پایدارسازی مشاغل و افزایش درآمد طرح‌های اشتغال از جمله رویکردهای مهم و اساسی این نهاد است.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال برای توانمندسازی و بهره‌مندی از خدمات اشتغال و خودکفایی در سال جهش تولید با قوت در حال اجرا است.

شجاعان گفت: بهره‌گیری از مشاوران اشتغال برای ایجاد انگیزه و روحیه کسب‌ و کار در مددجویان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و کاهش اتکای آنان به کمیته امداد، تعامل با مراکز نیکوکاری در خصوص شناسایی افراد نیازمند مستعد اشتغال برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال این نهاد نیز در حال انجام است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: