به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛معاون بهداشت و دبیر ستاد مبارزه با "کرونا" دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن اشاره به آخرین آمار ابتلا به کرونا دراستان  تعداد کل نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های استان را 132هزار و 217نمونه عنوان کرد و گفت: تعداد کل جواب داده شده 130هزار و 178 نمونه است.

کوشکی جمع تجمعی مثبت را 49 هزار و 324 نفر  و تعداد کل منفی را نیز 80هزار و845 نمونه دانست و جمع تجمعی فوتی مثبت را 975 نفر عنوان کرد.

به گفته او این آمار تا پایان روز بیست و دوم آبان ماه می باشد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: