به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، آتشپاد مسعود ظهوریان افزود: حدود ۴۳۵ هزار و ۶۹۰ هزار تماس از ابتدای امسال  تا پایان مهر ماه با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که تنها ۱۴ هزار و ۷۴۶ تماس از این تعداد منجر به عملیات شد.

ظهوریان ادامه داد: حدود ۲۱۶ هزار و ۷۴۰ تماس از این تعداد تماس مزاحمتی بود و بقیه نیز تماس‌های اشتباه و یا مشاوره ای بوده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: با توجه به حساسیت کار این سازمان، تماسهای مزاحمی بخش عمده وقت و انرژی نیروها را می‌گیرد و ممکن است زمان رسیدن به یک حادثه مهم و حیاتی را به تعویق بیندازد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: