به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امیری  در جلسه " کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز"،اظهارکرد: به افراد سودجو و منفعت طلب که در اراضی دولتی و حریم و بستر رودخانه ها و اراضی خصوصی  اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و بعضاً برای اجرای طرح های عمرانی مطالبه دریافت خسارت می‌کنند اجازه سوء استفاده و هیچگونه فرصت‌طلبی داده نخواهد شد.

اوافزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از فروش و واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز  و فاقد پروانه خودداری نمایند و انجام این کار تخطی از قانون بوده و با مسئول متخلف برخورد می‌شود.

امیری تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز علاوه بر آسیب رساندن به طرح های شهری و روستایی باعث از بین رفتن سرمایه‌های ملی، مردم و بیت المال می‌شود.

او با اشاره به موضوع طرح هادی باغ نو در حاشیه شهر خرم آباد ، تفکیک اراضی حاشیه شهر کوهدشت و تفکیک و واگذاری اراضی اطراف شهر نورآباد و همچنین آزادسازی اراضی کشاورزی،خاطر نشان کرد: دستگاه‌های متولی موظفند با ساخت و سازهای غیر مجاز  و تفکیک های غیر قانونی در چارچوب قوانین  حفظ کاربری اراضی زراعی،  و  جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون منع فروش و واگذاری اراضی غیر مسکونی به امر مسکن  برخورد و  مسئولین مربوطه گزارش عملکرد خود را به کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز  اعلام و همچنین پرونده تخلفات ساختمانی در داخل و خارج حریم شهری و روستایی  به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ ارجاع ، برخورد قانونی اعمال  و نتیجه پیگیری ها را در جلسات کارگروه گزارش دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: