به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، علی کمالی زاده اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی دور از تصور نیست روند اجرای سه یا چهار پروژه از پروژه های اولویت دار امسال در زمان بندی پیش بینی شده تکمیل نشوند.

کمالی زاده با بیان اینکه این پروژه ها بعد ابلاغ بودجه باید فرایند قرارداد را در قالب برگزاری مناقصه طی کنند، گفت: برخی از این پروژه ها چهار مرتبه به مناقصه گذاشته شده ولی هیچ شرکت کننده ای نداشتند.

شهردار کرج در بخش دیگری با اشاره به افزایش جذب بودجه شهرداری طی یک سال گذشته، افزود: در هفت ماه اول سال ۹۷ میزان جذب بودجه عمرانی مصوب تک رقمی بود ولی طی پنج ماه میزان جذب به ۷۵ درصد رسید.

کمالی زاده گفت: در سال ۹۸ هم علی رغم تمام بحران های مالی، میزان جذب اعتبارات عمرانی کرج به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: