به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، عرفان مرادی گفت: پروژه ساخت چهار خطه گردنه صلوات آباد سنندج به طول حدود 20کیلومتر در سه قطعه تعریف شده است .

مرادی ادامه داد: قطعه اول به طول 9/2 کیلومتر تحت پیمان شرکت جهادنصر کرمانشاه – قطعه دوم شرکت آواژ  به طول حدود 5 کیلومتر و قطعه سوم به طول حدود 6/2 کیلومتر تحت پیمان شرکت جهادنصر کردستان است.

وی گفت:12 کیلومتر از طول کل پروژه قبلاً به بهره برداری رسیده و در حال حاضر زیر بار ترافیک قرار دارد.

وی افزود: امسال 4 کیلومتر دیگر آسفالت خواهد شد و مجموعاً 16 کیلومتر از مسیر زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مرادی اذعان کرد:در کل 4 کیلومتر باقی مانده که انهم انشاا...  با توجه به باقیمانده عملیات ، وضعیت جوی گردنه صلوات آباد امیدواریم در اوایل سال آینده به اتمام برسد.

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت گفت: اعتبار پرونده در سال 99 از محل قانون بودجه 6 میلیارد تومان بوده که از این 6 میلیارد تومان 2 ونیم میلیارد آن تخصیص داده شده و از محل توازن هم حدود 5 میلیارد تومان به این پروژه تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه هر سه قطعه فعال است گفت: در خصوص مشکلات پروژه نیز باید گفت که قطعه دوم آن حدود 500 متر معارض مردمی دارد که ما در حال بررسی و رفع مشکل هستیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: