به گزارش برنا، خواندن کتابهای پرمایه و سودمند تراز اول از بهترین گزینه ها برای گذراندن پرخیر و لذت روز های ی  خانه نشینی برای پیشگیری از شیوع کرونا است.

اگر هرکدام از این بیست کتاب بسیار خواندنی را هنوز نخوانده اید، پیشنهاد میکنم در فرصت این روزها جز گزینه هایتان قرار بدهید. 

همه ی این کتابها غیر تخصصی است و برای عموم کتاب خوانان سودمند. نسخه ی کاغذی این کتابها را میتوانید از طریق یکی از سایتهای سفارش کتاب آنلاین بخرید و درب منزل تحویل بگیرید. 

نسخه الکترونیک و صوتی تعدادی از آنها هم قابل خریداری آنلاین است.

* زندگی بهتر:

۱- دیگردوستی موثر - نوشته ی پیتر سینگر

۲- فلسفه ای برای زندگی: رواقی زیستن در دنیای امروزی» - نوشته ی ویلیاماروین

۳- هنر ظریف بیخیالی - نوشته ی مارک منسون

۴- لذت حضور یا اقتدار اکنون - نوشته ی اکهارت تله

۵- پرسشهای کشنده - نوشته ی تامس نیگل

۶- اخبار (راهنمای کاربر) - نوشته ی آلن دوباتن

**ادبیات:

۷- طاعون - نوشته ی آلبرکامو

۸- روایت بازگشت - نوشته ی هشام مطر

۹- مرد صدساله ای که ازپنجره فرار کرد و ناپدید شد - نوشته ی یوناس یوناسن

۱۰- خمی از شراب ربانی: گزیده مقالات شمس تبریزی - به انتخاب و همراه با مقدمه و توضیحات محمدعلی موحد 

۱۱-  گزیده ی تاریخ بیهقی - انتخاب و شرح نرگس روانپور

۱۲- تذکره الاولیاء - عطار نیشابوری

***تاریخی، اجتماعی وسیاسی:

۱۳- قدرِت بیقدرتان - نوشته ی واتسلاو هاول

۱۴- آرمانشهری برای واقعگراها - نوشته ی روتگر برگمن

۱۵- پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بیجاسازی - نوشته ی رضا ضیاء ابراهیمی

۱۶- شکستن طلسم وحشت؛ محاکمه ی شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستوپینوشه - نوشته ی آریل دورفمن

۱۷- صلحی که همه صلحها را بر باد داد - نوشته ی دیوید فرامکین 

۱۸- چرا ملتها شکست میخورند؟ - نوشته ی دارون عجم اوغلوو جیمز ای رابینسون 

۱۹- ایرانیان: دوران باستان تا دوره معاصر - نوشته ی همایون کاتوزیان

۲۰- سه گانه «انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر» و «انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده» و «۲۱ درس برای قرن ۲۱» - نوشته ی یووال نوح هراری

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: