به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد علایی راهبردهای اساسی این شرکت را پایداری منابع آب، رضایت ذینفعان و رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: پیرو  پویش "ساخت و سازها و سازوکارهای" وزارت نیرو، همچنین تحلیل نتایج ارزیابی¬های مستمر داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدیم که سامانه¬های اصلی مدیریتی خود را بر مبنای دست آوردهای مدیریت بومی کارآمد نیاکانمان،  مبانی تمدن کاریزی ایرانیان، به ویژه در خراسان بزرگ، مدیریت مشارکتی با همکاران و همه شخصیت های حقوقی و حقیقی مرتبط و مردم به ویژه تشکل های قانونی کشاورزی و صنعتگران  و مدل های موفق روز دنیا بازنگری و مهندسی کنیم.

علائی اضافه کرد:به کمک  پروژه «ناب» که با الگوبرداری از شرکت های موفق دنیا از جمله مدل تولید ناب شرکت تویوتا که سرآغاز جنبش بهره وری و کیفیت در ژاپن و در نتیجه آن در جهان بوده است،، با ایجاد فرآیندهای نرم افزاری برای بهره برداری با کیفیت و پایدار از تمامی سازه‌های مرتبط، اقدام به تعریف پروژه‌های زیرساختی برای بهبود سازمان کردیم که خوشبختانه سازوکارهای انتخاب شده با عرصه‌های موضوعی تعیین شده در نظام مفهومی پویش ملی الف-ب- ایران ساخت و سازها، سازوکارها، همسو می¬باشد.

پروژه ناب با هدف کاهش هزینه‌ها تعریف شده است

سرپرست گروه توسعه مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: پروژه ناب با هدف کاهش هزینه‌ها و منطقی کردن مدت زمان فعالیت‌ها، افزایش کیفیت خدمات، افزایش رضایت ذینفعان و افزایش سطح انگیزش کارکنان تعریف شده است.

سمیه سلیمانی بیان کرد: در این پروژه که دارای هفت زیر پروژه با فازهای سازماندهی محیط کار، سیستم پیشنهادات کایزنی، حلقه های کنترل کیفیت ، تحلیل فرهنگ سازمان بر مبنای پروژه ها ،توسعه مدیریت دانش بر اساس مدل APO و مدیریت بر مبنای مربی گری   است، قصد داریم با همکاری و مشارکت کارکنان نظم و مدیریت زمان را با هدف کاهش اتلاف ها و توسعه نگاه اقتصادی در تمامی فرایندهای سازمان جاری و پیاده سازی نموده، نظام مشارکتی در جهت حل مسائل سازمان بکار گرفته شود که در نهایت با اجرای آن به سازمانی چابک و بهره ور مبدل خواهیم شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: