به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ کوشکی روز شنبه در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد: این طرح با مشارکت سازمان بسیج سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و سایر ادارات انجام و 1019 تیم مراقبتی سلامت در آن مشارکت دارند.

اوافزود: بر پایه ی این برنامه ی کشوری استان لرستان به 771 محله تقسیم شده است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: این تقسیم بندی براساس تعداد پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت است.

او بابیان اینکه  به ازای هر پایگاه سلامت سه تیم مراقبتی، یک تیم حمایتی و یک تیم نظارتی خواهیم داشت، خاطر نشان کرد: تیم های مراقبتی متشکل از مراقبین سلامت و نیروهای داوطلب بسیج بوده و شامل 2038 نفر می باشند.

کوشکی  همچنین در خصوص تیم های حمایتی و نظارتی بیان کرد: وظیفه ی ساماندهی تیم های حمایتی را سازمان بسیج سپاه بر عهده داشته و در قالب  771 تیم نظارتی حدود 836 نفر مشارکت دارند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: این طرح به منظور بیماریابی و پیشگیری از شیوع آن به طور وسیع در جامعه برنامه ریزی شده است.

کوشکی ادامه داد: در این برنامه تست های تشخیص سریع در درب منازل و مراقبت های پزشکی در منازل نیز انجام می شود.

او عنوان کرد: بیماران تازه از بستری مرخص شده، گروه های پرخطر و موارد مشابه با شناسایی و اعلام تیم های مراقبتی توسط تیم های مراقبت در منزل متشکل از یک پزشک و یک پرستار در منزل مراقبت می شوند.

کوشکی افزود: این پزشک و پرستاران به ازای هر مرکز جامع سلامت هر کدام یک نفر و مستقر در این مراکز هستند.

او تاکید کرد: ستاد استانی این برنامه متشکل از دستگاه های مختلف اجرایی استان با ریاست استاندار و معاونت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: