به گزارش خبرگزاری برنا؛ "رضا سامعی" رئیس گروه حقوقی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد در خصوص دستور قضایی مبنی بر آزادسازی حریم شبکه فوق توزیع برق شهر یزد خاطرنشان کرد: صیانت از حریم شبکه‌های برق استان یزد یکی از وظایف مهم دفتر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد بوده و برخورد با متجاوزین و ناقضین حریم قانونی خطوط انتقال و فوق‌ توزیع برق، در اولویت کار دفتر حقوقی شرکت است.

وی ادامه داد: تجاوز به حریم صورت گرفته در مجاورت خط ۶۳ کیلوولت شمال- دروازه قرآن در محدوده بلوار جمهوری اسلامی بود و تذکر و اخطارهای کتبی و شفاهی لازم در فواصل زمانی معین به مالک داده شد و شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز همکاری و تعامل لازم را به صورت اعطای مهلت جهت رفع تجاوز داشته است.

سامعی با اشاره به همکاری نکردن مالک نسبت به اجرای تعهدات خود مبنی بر تخریب و آزادسازی مسیر خط، تصریح کرد: با توجه به ایجاد حالت خطرناک و غیر ایمن و به جهت رعایت حفظ جان و مال مردم و مالکین و همچنین لزوم پیشگیری از ادامه ساخت و سازهای غیر ایمن و غیر قانونی در حریم شبکه‌های برق، دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت، تجاوز به حریم صورت گرفته را رفع کرد.

تخریب تجاوز صورت گرفته با همکاری اداره نظارت بر خدمات شرکت برق منطقه‌ای یزد، پس از تامین ماشین آلات مورد نیاز و با حضور مدیر دفتر حراست و امور محرمانه، نماینده نیروی انتظامی و دادستانی در محل انجام و قسمت‌هایی از ساختمان ایجاد شده در حریم تخریب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: