به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ با حکم استاندار سمنان ، سرپرست فرمانداری سمنان منصوب شد.‌

علیرضا آشناگر، استاندار سمنان ، طی حکمی نادر فخری را بعنوان سرپرست فرمانداری سمنان منصوب کرد.‌

 در حکم انتصاب نادر فخری آمده است :

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و نظر به مراتب تعهد و توانمندی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان منصوب می شوید .

توجه و احترام به مردم این ولی نعمتان ما و تشکیل جلسات ، هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای فرمانداری جهت اجرای امور بصورت مستمر ، ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخشداریهای تابعه و نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان از جمله وظایفی است که امید است در انجام آن تلاش و کوشش نمایید.

همچنین با حکم علیرضا آشناگر ، استاندار سمنان ، سید عباس دانایی ، به سمت مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان منصوب شد.‌

در حکم انتصاب دانایی آمده است :

نظر به مراتب تعهد ، تجربه و توانمندی جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان منصوب می شوید.

نظارت مستمر بر نحوه فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های اسلامی ، تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات ، پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان در سطح استان ، انجام مطالعات لازم در خصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد ، انتزاع ، ادغام و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش و شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری ، بازنگری و بهنگام سازی اطلاعات مکانی نقشه های تقسیمات کشوری از اهم مواردی است که انتظار دارد به نحو شایسته در انجام آن تلاش و کوشش نمایید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: