به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، این ثبت رکورد فرهنگی ورزشی روز جمعه گذشته به میزبانی و با حمایت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام البرزانجام شد.

وی توانست در 40 دقیقه پنج هزار روپایی را با توپ تشکیل شده از ماسک زد که یک رکورد جدید در این بخش محسوب می شود.

مهدی حب درویش رکورددار روپایی دنیا است و نام وی در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. وی در سالهای اخیر با توپ های مختلف و در شرایطی متفاوت توانسته رکوردهای بیشماری را از خود به جای بگذارد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: