به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکتر محمد علی کیانی در این حکم، دکتر محمد پهلوان کاشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان مدیر روابط عمومی این دانشگاه منصوب نموده است.

در این حکم آمده است: ارتقاء بیش از پیش جایگاه روابط عمومی دانشگاه با هماهنگی مرکز روابط عمومی وزارت متبوع، استفاده از تکنیک ها و فنون نوین حوزه علوم ارتباطات به عنوان کانال ارتباطی دو سویه با در نظر گرفتن اولویت منافع مخاطبین و ذینفعان، انعکاس به موقع اقدامات و دستاوردهای حوزه سلامت در تمام سطوح و بخش ها، حضور تمام وقت روابط عمومی در همه عرصه های درون و برون دانشگاهی، تقویت ارتباطات و تعامل سازنده با نهادها و سازمانهای بیرون از دانشگاه، رصد و تحلیل اخبار رسانه ها در ارتباط با خدمات و فعالیتها و انتقال صحیح و به موقع آن به مجموعه های مرتبط و تقویت،انسجام سازمانی ، روح همبستگی و فضای تلاش و  به روزرسانی سایت دانشگاه از جمله اموری است که انتظار می رود با جدیت و تلاش جنابعالی و سایر همکاران روابط عمومی و بهره گیری حداکثری ازامکانات موجود و تعامل مناسب بین حوزه های مختلف دانشگاه، ارباب جراید و رسانه های جمعی به منصه ظهور برسد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: