به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، باوجود تعطیلی چندساله‌ی انجمن‌های اسلامی و سایر تشکل‌های منتقد در دانشگاه‌ها پس از روی کار آمدن دولت تدبیر وامید دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به امید باز شدن فضای یخ‌زده‌ی دانشگاه‌ها درصدد بازگشایی دوباره‌ی این تشکل‌ها و بازگرداندن نشاط سیاسی به دانشگاه‌ها برآمدند.

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل نیز از بیش از یک و نیم سال پیش پیگیر جدی بازگشایی دوباره‌ی انجمن اسلامی دانشجویان در این دانشگاه بودند و باوجود موانع بسیاری که در مقابل آن‌ها قرارگرفته بااراده‌ای خستگی‌ناپذیر همچنان دست از مطالبات خود برنداشتند؛ برغم اینکه مدیریت وقت این دانشگاه در طول این مدت با بهانه‌تراشی‌ها و اتلاف وقت‌های بی‌مورد و متعدد قصد منصرف کردن این دانشجویان را داشت، با جدیت و سماجت دانشجویان انتخابات شورای مرکزی انجمن برگزاربرگزار شد که متاسفانه با حذف نامزدهای اصلاح‌طلب یا حامی دولت در انتخابات مذکور، تلاشها و امید دانشجویان به یاس بدل شد.

در این انتخابات مهندسی‌شده، از 19 نامزد شورای مرکزی،12 نفر که دارای گرایش‌های فکری اصلاح‌طلب و اعتدالی بودند رد صلاحیت شدند و خبر رد صلاحیت این دانشجویان تا قبل از برگزاری انتخابات به آن‌ها ابلاغ نشده بود.

 لازم به ذکر است انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل برای انتخاب 7 نفر عضو شورای مرکزی تنها باوجود 7 نامزد در فضایی سرد و یخ‌زده برگزار شد.