به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، فردین عینی گفت: در فاصله ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا پایان روز سوم فرودین ماه سال جاری پنج هزار و ۱۰۰ نفر از موزه های استان بازدید کرده اند.

وی افزود: این رقم در مقاسه با سال گذشته رشد ۲۳.۵ درصدی بازدید از موزه های استان را نشان می دهد.

مسئول موزه های استان  اظهار کرد: بیشترین بازدید از مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی انجام شده و دو هزار و ۸۰۰ گردشگر در این ایام از این مجموعه ثبت جهانی بازدید داشته اند.

عینی با اشاره به آمادگی ۱۱ موزه در استان برای بازدید گردشگران، اضافه کرد: متاسفانه بازدید از موزه های شهرستان ها شامل کمتر از پنج درصد این رقم است.

وی بخشی از دلایل مراجعه اندک به موزه های شهرستانی را تبلیغات و معرفی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه میراث فرهنگی در بروشورهای اطلاع رسانی تمامی موزه های استان را معرفی کرده است اما انتظار می رود نقش صدا و سیما در این خصوص پررنگ تر شود.

مسئول موزه های استان با تاکید به افزایش ۷۰ درصدی بازدید از موزه صنایع دستی دلایل افزایش بازدید را اطلاع رسانی گسترده دانست.

عینی تصریح کرد: میراث فرهنگی استان حتی موزه های شهدا، مفاخر دینی و تاریخ طبیعی را نیز معرفی کرده است و با این وجود به نظر می رسد باید سهم معرفی موزه های شهرستانی از طریق رسانه های جمعی افزایش یابد.