شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، ساخت و تکمیل ٥ سکوی پارس جنوبی را در سال ٩٤ به عنوان راهبرد خود شتاب می بخشد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شانا ، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران اظهار کرد: این شرکت با هدف بهره برداری زودتر از فازهای باقیمانده پارس جنوبی ساخت  ٥ سکوی فازهای ١٩ و نیز ٢٠ و ٢١ را با شتاب خوبی در دست اقدام دارد.

 غلامرضا منوچهری  افزود: ٢  سکوی فازهای ٢٠ و ٢١ و نیز ٣ سکوی فاز١٩ در یارد خرمشهر در حال ساخت است و با برنامه ریزیهای انجام شده یک سکوی فاز ١٩ و نیز یک سکوی فازهای ٢٠ و ٢١ امسال مورد بهره برداری قرار گرفته و نصب خواهد شد.

 وی با بیان این که خط لوله ٣٢ اینچ فازهای ٢٠ و ٢١ نیز به طول٢٤٠ کیلومتر بزودی تکمیل خواهد شد گفت: در مسیر توسعه پارس جنوبی با تمام ظرفیت تلاش خواهیم کرد.

منوچهری ادامه داد: نصب و راه اندازی بخشی از تجهیزات فازهای مورد اشاره نیز با جدیت در حال انجام است و طبق برنامه ریزیهای انجام شده در موعد مقرر امید است که نهایی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ادامه داد: یک سکوی فرایندی و یک سکوی مسکونی را نیز امسال در میدان فروزان خواهیم ساخت و  در سال آینده این سکوها نصب خواهند شد.