برنا_ ایلام، عبدالحمید کرمی، مدیرمسؤول هفته نامه پیک ایلام؛

دولت مولود 24 خرداد 92 تحت عنوان دولت تدبیر و امید اولویت های اساسی خود را بر مبنای ضرورت ها و واقعیت های موجود در کشور بر اصل تفاهم و درک مشترک از واقعیت های جهانی و بین المللی قرار داد و راه خروج از بن بست های موجود در کشور را گسستن حلقه های تحریم بود که به ناحق به دور ما پیچیده شده بود و دولت دکتر روحانی آمده بود بر اساس وعده هایی که به مردم داده بود آن را بر اساس حکمت و عزت حل و فصل کند که برای دستیابی به این مهم و با توجه به تجربیات گرانسنگ و مدبرانه ریاست محترم جمهوری در عرصه حقوقی و بین المللی، برای این مأموریت مهم و حیاتی ناچار، مجرب ترین و کارآمدترین تیم دیپلماتیک کشور را انتخاب می کرد که در این بین از میان رجال سیاسی با هوشمندی و دقت نظری بی نظیر، دکتر محمدجواد ظریف را برای سکانداری اجرای سیاست های بین المللی و خارجی معین کرد.

احاطه علمی و تجربی جناب دکتر ظریف به اوضاع پیچیده و حساس بین المللی با وجود همه بی تدبیری هایی که در دولت گذشته وارث آن شده بود باعث شد که دکتر ظریف و تیم دیپلماتی کشور برای گشودن راهی برای بیان حقوق هسته ای کشورمان تمام تلاش خویش را به کار گرفته و در یک مسابقه سخت و سنگین با یک بازی منطقی مقدماتی تا حضور در یک فینال جهانی هیجده ماه تلاش شبانه روزی صورت گرفته تا این بازی حساس را با قدرت جهانی به مسابقه بگذاریم.

هیجده ماه را از موانع سخت پشت سر گذاشته ایم. از چالش های داخلی گرفته تا نگرانی صهیونیسم بین الملل و رویدادهای پیرامونی از جمله حمله ناشیانه و بی رحمانه رژیم سعودی به یمن، همه و همه نتوانسته خللی بر عزم جدی تیم پرتلاش دیپلماتیک کشورمان ایجاد کند. اینک این مسابقه نفس گیر و حساس به نقطه اوج و در عین حال نتیجه بخش رسیده است و مهمترین دستاورد این مبارزه صرفنظر از نتایج آن قدرت بلامنازع تیم دیپلماتیک کشورمان بوده که در طول این هیجده ماه به جهانیان نشان داده است و از ایران اسلامی چهره ای مستدل و پر نفوذ و توانمند را به نمایش گذاشته که آری با فرزندان جبهه دیپلماسی کشور با مجاهدت های مجدانه و افتخار آمیز خویش، اوج اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی را در صحنه های بین المللی نشان دادند.

این روزها دکتر ظریف و همکاران پرتوانش در حال به ثمر نشاندن فعالیت های هیجده ماهه خود هستند که با حمایت های مردم و پشتوانه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال دولت، ملت، همدلی و همزبانی، کارنامه ای درخشان از دولت تدبیر و امید را تقدیم ملت قهرمان و سرافراز نمایند.