به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در دیدار با مهندس محمدعلی امام مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران و مهندس جمشید دانا مدیر برنامه ریزی شرکت انتقال گاز ایران، عنوان کرد: با توجه به اتفاقات و رویدادهای مهمی که در استان هرمزگان در حال وقوع است و سرمایه گذاران بسیاری که به این استان آمده اند تا در حوزه ها و بخش های مختلف به سرمایه گذاری بپردازند، گازرسانی به صنایع استان از اولویت های مهمی است که پیگیر آن هستیم.

وی ادامه داد: هرمزگان در کنار توسعه نیازمند ایجاد زیرساخت انتقال و استفاده از گاز است و باید با برنامه ریزی و استفاده از انرژی های پاک به محیط زیست کمک کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به توسعه سواحل مکران و احداث پالایشگاه در جاسک و صنایع انرژی بر در پارسیان و کارخانجات متعدد در مرکز استان، افزود: باید همزمان با این اقدامات بزرگ تلاش کنیم تا خطوط انتقال گاز به عنوان یک سوخت سالم و مقرون به صرفه در هرمزگان توسعه پیدا کند.

شایان ذکر است؛ در این دیدار استاندار هرمزگان و مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در خصوص موضوعات انتقال گاز در هرمزگان به بررسی مشکلات و ارائه راهکار پرداختند.