" علی قاسم پور" معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری برنا  با تاکید این خبر گفت: اداره کل میراث استان و شهرستان ها، مسئول نظارت مستقیم بر روی زائر سراها هستند  و هیچ سازمانی غیر مرتبطی حق نظارت بر روی این اماکن را ندارد.

وی در خصوص تعلیق بدون اطلاع  12 واحد زائر سرا در شهرستان مهران گفت: اداره میراث شهرستان مهران، همانند دیگر ادارات میراث در شهرستان ها، مسئول نظارت مستقیم بر روی این اماکن هستند و در صورت داشتن هر گونه تخلف این اماکن با اطلاع رسانی به میراث استان با انها برخورد خواهد شد.

قاسم پور در پایان، با اشاره به نامگذاری سال 94 به نام دولت و ملت، همدلی و هم زبانی، بر نظارت بیشتر  و بهتر برای ارائه خدمت به زائرین و مسافران،  بر روی این اماکن تاکید کرد.

در ادامه میثم علیزاده، رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری  مهران، گفت: این اداره به همراه شبکه بهداشت و سایر ارگان های  مربوطه کاملا بر روی این اماکن نظارت دارد و در صورت هر گونه تخلفی صریحا به اداره کل استان گزارش داده می شود.

در پایان این دیدار، مدیران زائر سراهای شهرستان مهران، با اعتراض به تعلیق کردن اماکن مربوطه، اعتراض خود اعلام و از حق خود دفاع کردند.