به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، سعید موحدی در ابتدا به بیان سابقه فعالیت انجمن ها در رشد و توسعه فرهنگ و هنر پرداخت و افزود:‌ تشکیل انجمن های فرهنگی و هنری بعنوان نهادهای مردمی با هدف تقویت حوزه فرهنگ و هنر و مشارکت هنرمندان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای صحیح و درست فعالیت ها بوده است.

وی از روند تکراری فعالیت های انجمن فرهنگی و هنری انتقاد کرد و اظهار داشت: باید انجمن ها از حالت روزمره گی خارج شوند و فعالیت هایشان برنامه محور و مبتنی بر پژوهش و مطابق با نیاز جامعه و به روز باشد.

سعید موحدی اضافه کرد: برنامه و فعالیت هر انجمن در اقصی نقاط استان هرمزگان می باید مطابق با فرهنگ، آداب و رسوم هر منطقه باشد و برای رسیدن به این دیدگاه از هم اکنون برنامه ریزی های زیر بنایی صورت می پذیرد و انجمن ها نیز برنامه های پیشنهادی خود را بر اساس این رویکرد تدوین و جهت بررسی، تصویب و اختصاص اعتبار به اداره کل ارائه نمایند.

سرپرست معاونت فرهنگی – هنری اداره کل ارشاد هرمزگان بر تقویت جایگاه نظارتی حوزه فرهنگ تاکید کرد و اذعان داشت: از این پس باید شاهد اتفاقات دیگری در حوزه فرهنگ و هنر هرمزگان باشیم و بخش اجرایی فعالیت ها به انجمن ها واگذاری می شود و فرهنگ و ارشاد بیشتر به وظایف نظارتی و حمایتی خود خواهد پرداخت.

وی عنوان کرد: گستردگی شرح وظایف فرهنگ و ارشاد و تجمیع فعالیت ها باعث فربه گی و کندی روند اجرایی برنامه ها شده است و لازم است با سپردن فعالیت ها به انجمن ها و دیگر موسسات فرهنگی– هنری، زمینه چابکی این مجموعه را فراهم کرد.

موحدی توجه و تکریم هنرمندان را از اولویت ها دانست و گفت: در همه بخش های فرهنگ و هنر، نظر انجمن های مختلف و به خصوص هنرمندان و پیشکسوتان اخذ و در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها از آن استفاده خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی – هنری ارشاد هرمزگان بر اشاعه و ترویج فرهنگ انتقاد اشاره کرد و افزود: انتقاداتی که منطبق بر حقایق و در برگیرنده راهکار مناسب باشد باعث اصلاح ساختارها و ایجاد شور و شوق در فضای فرهنگی و هنری می شود و اینجانب از این مساله استقبال می کنم.

وی فضای فرهنگی و هنری امروز استان را ایده آل و بالنده دانست و اظهار کرد: هم اکنون شخصی از جنس هنرمندان و کار بلد سکان فرهنگی استان را در دست دارد و اگر هنرمندان از این شرایط منحصر به فرد استفاده نکنند در آینده موجب خسران خواهد شد و به جرات می توان گفت در این دوره فاصله ای بین مجموعه فرهنگی و هنرمندان وجود ندارد و همه شرایط برای فعالیت سازنده و روبه جلو مهیا است.