به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، رمضان کرمی، معاون خدمات شهری  شهرداری ایلام، با اعلام این خبر گفت: طرح های جامع و تفصیلی به عنوان نقشه راه توسعه آتی شهر، پیش روی مدیران شهری است و با تکیه بر آنها خواهیم توانست نسبت به طراحی طرح های موضوعی و موضعی شهری و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه محور اقدام کنیم.

کرمی، در ادامه با اشاره به برنامه ها و طراحی های انجام گرفته از سوی شهرداری در حوزه احیای بافت های فرسوده شهری و نیز ساماندهی سکونت گاه های حاشیه شهر خاطرنشان کرد: طرح های برای احیای بافت های فرسوده و نیز رفع مشکل سکونتگاههای غیر رسمی در شهرداری ایلام طراحی و در دست اقدام بوده و انتظار می رود که ضمن لحاظ نمودن پیشنهادات شهرداری در بازنگری طرح جامع، سایر دستگاههای متولی شهرداری را در این راستا یاری رسانند.

معاون خدمات شهری  شهرداری ایلام، به مشکلاتی در طرح های جامع و تفصیلی شهر در سنوات گذشته اشاره و بیان نمود:عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در مطالعات مشاور در طرح های گذشته، عدم همخوانی سرانه کاربری ها در وضع موجود با سرانه های استاندارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، عدم تعیین تکلیف کاربری های عمومی در سطح شهر از جمله فضاهای: سبز ، ورزشی و ... توسط دستگاههای متولی، از بین رفتن برخی دیگر ازکاربری های عمومی در سطح نواحی و به صفر رسیدن سرانه این کاریری ها و عدم تعیین تکلیف ساخت وسازهای حاشیه شهر را از موضوعات در دست پیگیری این شهرداری در سال جاری است.

کرمی افزود: در این راستا پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و توسعه اصولی آینده شهر به معاونت محترم امور عمرانی استانداری ، اداره راه و شهرسازی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح داده شده است.

معاون خدمات شهری در پایان ابراز امیدواری کرد که در سایه حمایت های همه جانبه اعضای محترم شورای اسلامی شهر، مدیریت جدید شهرداری و مشارکت شهروندان شهر ایلام بیش از گذشته به اهداف توسعه خود دست یابد.