به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از  لرستان، محمدرضا امانی که قبل از این هم سرپرستی این اداره کل را بر عهده داشت در حکمی توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، دوباره به این سمت منصوب شد.

مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان را عبدالرضا مهاجری‎نژاد خرداد ماه سال گذشته عهده‎دار شده بود.

 امانی سوابقی همچون مدیرکل صنایع دستی لرستان، معاونت میراث و  ... را در کارنامه خود دارد.

بنابراین گزارش پیش از این از تاریخ خردادماه سال ۹۳ تاکنون عبدالرضا مهاجری نژاد مسئولیت مدیر کلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان را بر عهده داشت که با گذشت کمتر از یکسال جای خود را به محمد رضا امانی داد.

محمدرضا امانی قبل از مهاجری نژاد نیز مسئولیت سرپرستی میراث فرهنگی استان را بر عهده داشته و قبل از وی نیز قاسم قربانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان بوده است.

امانی از نیروهای بومی و باسابقه اداره کل میراث فرهنگی لرستان است که در طول یکسال گذشته به عنوان معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایفای مسئولیت می کرده است.