به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، مهندس بابک تراکمه عنوان کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت حقیقی و همه جانبه از سرمایه گذاران است و استان هرمزگان در این زمینه پیش قدم بوده چون که معتقدیم حمایت از سرمایه گذاران تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت، افزود: سرمایه گذاران یکی از محورهای توسعه و پیوند میان دولت و ملت هستند و در زمینه های مختلف اقدامات مثبت و ارزشمندی را انجام داده اند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به چرخه اقتصاد و تولید و رونق کسب و کار، سرمایه گذاران به عنوان بازوان اصلی دولت ها بوده و رسیدن به اقتصاد مقاومتی بدون صرفه جویی و حضور سرمایه گذاران میسر نیست.

تراکمه خاطرنشان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده حضور سرمایه گذاران، صدور مجوزات و کمک های دولتی تسهیل شده و همچنان با استقبال از مشارکت سرمایه گذاران در پروژه های عمرانی براساس اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام و تعریف پروژه های جدید در سال 94 اقدام خواهد شد.