به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید پرویز محبی با بیان اینکه تشکیل کانون بازنشستگان اداره کل شیلات هرمزگان از مسائل مهمی است که این اداره کل برای  ارائه خدمات مطلوبتر و کاراتر به بازنشستگان در دستور کار خود قرار داده است گفت: در آینده ای نزدیک شاهد تحقق آن خواهیم بود .

وی با اشاره به اینکه نیروهای جذب شده در اوایل انقلاب هم اکنون در حال بازنشسته شدن هستند تصریح کرد:اهمیت حفظ وانتقال تجارب واطلاعات بسیار مهم وباارزش خواهد بود

محبی افزود: همچنین تکریم افراد بازنشسته در هریک از دستگاههای اجرایی،خود موجب تقویت روابط درون سازمانی بین کارکنان وسازمان خواهد بود.

مدیر کل شیلات هرمزگان تلاش درجهت حفظ وافزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان،  صیانت از حقوق مادی و معنوی ع و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان آنها، فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره برداری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان در کارهای آموزشی ، طراحی ، تحقیقاتی ، مطالعاتی ، مشاوره ای ، خدماتی و ... را از مهمترین اهداف تشکیل کانون بازنشتگان خواند.                 

محبی خاطر نشان شد:خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه به کارکنان وزارت کشور تغییر پیدا کرده و نگاه ویژهای به بازنشسگان گشور، این قشر زحمتکش جامعه شده است.

وی ابراز داشت اگر به تکریم و حمایت پیشکسوتان و قدیمی ها اهمیت داده شود، علاوه بر قدردانی و سپاس از زحمات و خدمات این عزیزان کم توقع، نوید بشارتی برای پرسنل شاغل بوده و با نگاه به وضعیت مطلوب کارکنان در زمان بازنشستگی،کارکنان شاغل با شور و نشاطی بیشتر و انگیزه ای مضاعف به ارائه خدمات خواهند پرداخت.