به گزار ش خبرگزاری برنا از هرمزگان؛ سیدسعید مدرس افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته خیار گلخانه ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی صادر می شود.

وی گفت: عمده کشت خیار گلخانه ای درشهرستان های حاجی آباد، رودان و بندر لنگه است

 مدرس در پایان افزود: خیار تولید شده علاوه بر صادارات به استانهای کرمان، تهران واصفهان  ارسال می شود.