به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، یعقوب دلدار افزود: سال گذشته سطح زیر کشت گندم  500 هکتار بود اما امسال به دلیل کم آبی 400 هکتار کشت شد.

دلدار گفت : گندم برداشت شده با نرخ یک هزار و 155تومان به شرکت تعاونی روستایی فروخته شده است.

وی افزود:عمده کشت گندم در پارسیان در روستاهای کناردان، هشتنیز، حمیران، بوچیر، فومستان، بمبری، دشتی وگوده احشام بوده است.

دلدار بیان داشت: کار عملیات برداشت گندم با 6دستگاه کمباین  انجام شده است.

وی در پایان گفت: فصل کشت از نیمه دوم آبان آغاز و تا پایان آذر ادامه دارد و فصل برداشت از اواخر فروردین شروع وتا پایان اردیبهشت ادامه دارد.