به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، به مناسبت هفته ایمن سازی  یک کلاس آموزشی با عنوان ایمن سازی بیماریها ی قابل پیشگیری با واکسن در مرکز بهداشتی درمانی بوعلی برگزار شد .

در ابتدای این کلاس رضانیا، رئیس مرکز توسعه سلامت کیش، با حضور در سالن از زحمات پرسنل واکسیناسیون و واحد مالاریا با اهدای لوح تقدیر، تشکر و ابراز امیدواری کرد در سال همدلی و همزبانی با تکریم حقوق ارباب رجوع  بتوانیم خدمات مناسبی را ارئه دهیم  .

در ادامه ابراهیم مرادی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری ها به بیان مطالبی در خصوص انواع واکسن، نحوه تزریق، مواجهه با موارد خاص و... مطالبی را بیان کرد.

وی در بخشی از این کلاس گفت: واکسیناسیون کودکان به منظور پیشگیری از بیماری های خطرناک انجام می گردد و شاید بتوان گفت مهمترین بخش تامین سلامت کودک را تشکیل می دهد. بعضی از بیماری های کودکان مانند فلج اطفال و دیفتری در گذشته شایع بود اما امروزه با انجام واکسیناسیون به ندرت دیده می شود.

مرادی ابراز کرد: واکسن از میکروب یا ویروس کشته شده یا ضعیف شده که عامل بیماری های خاص است، ساخته شده است. با تزریق واکسن، سیستم ایمنی تحت حمله میکروب ها و ویروس های ضعیف شده قرار می گیرد و در نتیجه ترشح آنتی بادی یا پادتن افزایش می یابد. این مواد در بدن کودک فعال باقی می ماند و در صورت بروز بیماری از بدن محافظت می کند.

وی تصریح کرد : بسیاری از واکسن ها از طریق تزریق وارد بدن می شوند و تعداد کمی مانند واکسن فلج اطفال، خوراکی می باشد و از راه دهان وارد بدن می شود. برای ایمن سازی بدن کودکان، چندین تزریق در طول یک دوره چند ماهه یا چند ساله انجام می شود.

در این کلاس به بررسی موضوع واکسیناسیون کودکان و جدیدترین بسته واکسیناسیونی با نام پنتاوالان پرداخته شد.