به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در نشست کارگروه رسانه با دستور کار برنامه ریزی برای روز روابط عمومی ها با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها باید با تشکیلات قوی اطلاع رسانی مناسبی برای رسانه ها داشته باشند افزود: روابط عمومی ها باید مدیران را رسانه ای کنند.

وی اضافه کرد: کمیته های چهارگانه زیر مجموعه کارگروه روابط عمومی ها باید آموزش و ارزیابی را در دستور کار قرار دهند و عملکرد روابط عمومی ها را ارزیابی کنند.

وی با تاکید بر آموزش مناسب برای روابط عمومی ها افزود: با استفاده از ظرفیت ها باید روابط عمومی ها را توانمند تر کرد.

الهی تبار اضافه کرد: از فرصت های ایجاد شده برای تقویت روابط عمومی ها باید استفاده کرد و در این زمینه از ظرفیت روحانیان، ائمه جمعه و مدیران باید بهره مند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شعار سال مبنی بر دولت و ملت همدلی و همزبانی گفت: تحقق شعار سال موجب افزایش اعتماد بین ملت و حاکمیت می شود.

معاون استاندار همدان با بیان اینکه نتیجه سنجش سرمایه اجتماعی در کشور و استان ها اعلام شده است گفت: در برخی از شاخص ها پنداشت های مردم نسبت به برخی موضوعات مناسب نیست که با ارزیابی های انجام شده باید اعتماد مردم را افزایش داد.