فرماندار شهریار در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته معلم در مجتمع آموزشی امام خمینی شهرک شاهد در گفتگویی با خبرگزاری برنا در غرب تهران اظهار داشت: نقش آموزش و پرورش در اعتلای جوامع امروزی بسیار مهم و با ارزش است وافزود: معلمان در قامت هدایتگران این عرصه، بار سنگین این مسئولیت را در پرورش استعدادهای درونی و پایبندی و تعهد به آرمان ها و باورهای دینی و انسانی بدوش می کشند.

ناجی همچنین آموزش و پرورش  را به عنوان محور و بستر اصلی توسعه و پیشرفت توصیف و تاکید کرد: معلم کلیدی ترین نقش را در توسعه و پیشرفت جامعه برعهده دارد و توسعه پژوهش و نوآوری در جامعه نیازمند نظام آموزشی برنامه محور و علمی است.

فرماندار شهریار در ادامه افزود: تحقیق و پژوهش در کنار آموزش می تواند یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش باشد و مدارس، معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند که می توانند علاوه بر فعالیت های تحقیقاتی، روح و انگیزه تحقیق و روش های درست پژوهش را میان دانش آموزان نهادینه سازند.

ناجی در پایان هفته بزرگداشت مقام معلم را به همه فرهنگیان گرانقدر شهرستان تبریک و اظهار امیدواری کرد معلمان عزیز با تأسی به مقام معلم شهید استاد مرتضی مطهری در میسر دستیابی هر چه بیشتر به جامعه ای توسعه یافته و پیشرفته و پایبند به اصول اخلاقی و دینی موفق و مؤید باشند.