به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان؛ در هفته گرامیداشت مقام معلم، محمدرضا وطنی، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، با حضور در دبیرستان واثقی گرگان با دبیران این آموزشگاه دیدار و گفتگو کردند.

وطنی اذعان داشت: طبق نظرسنجی ها، معلمین اولین قشری هستند که مورد اعتماد مردم هستند. انتظار داریم دولت به دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان دستگاهی که نخبه پرور است توجه ویژه ای کند چراکه اگر می خواهیم دانشگاه های خوبی داشته باشیم باید ابتدا مدرسه خوب داشته باشیم.

مدیرکل در ادامه به منویات مقام معظم رهبری اشاره نمود و افزود: نگاه به آموزش و پرورش باید از نگاه هزینه ای به نگاه سرمایه گذاری تغییر کند و این واقعیت که آموزش و پرورش اثرات مستقیمی در توسعه کشور دارد در باور جامعه نهادینه شود.