به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سیدپرویز محبی با بیان اینکه این گردهمایی در راستای شعار سال 94 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» و با هدف بررسی سیاست ها و برنامه های اجرایی صید، صیادی و بنادر صیادی در شیلات های جنوب کشور برگزار می گردد.

وی تبادل نظر، همفکری، انسجام فعالیت های شیلاتی به ویژه در بحث صیادی در جنوب کشور، همفکری در پیشبرد اهداف شیلاتی و... را از دیگر اهداف این گردهمایی خواند.

مدیرکل شیلات هرمزگان بازدید از بندر صیادی باسعیدو به عنوان بندر نمونه کشوری و همچنین بازید از روش صید لانگ لاین را از مهمترین برنامه های جانبی این گردهمایی خواند.

گفتنی است این گردهمایی 19و 20 اردی بهشت ماه جاری در شهرستان قشم برگزار می شود.