به  گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، محمد احمدی افزود: به رغم کم آبی، تولید امسال با سال گذشته برابری می کند.

وی با اشاره به ویژگی این ارقام سیب که میوه آن چندان بزرگ نمی شود عنوان کرد: برای بالا بردن تولید وکفیت آن با هدف ارائه به بازارهای جهانی اصلاح نژاد این محصول در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی گفت: قیمت هرکیلوگرم سیب بشاگرد هزار تومان در مزرعه است.

وی اضافه کرد : بندرعباس ،میناب ،رودان ،جاسک وسیریک از مهمترین بازارهای فروش سیب بشاگرد هستند.

احمدی گفت : عدم بسته بندی وحمل ونقل مناسب باعث افت کیفیت این محصول شده است .وباید با برنامه ریزی مناسب زمینه عرضه بیشتر وبهتراین محصول را در بازار های کشور ایجاد کرد.

وی افزود : هم اکنون 100نفرکشاورز به تولید سیب در بشاگرد مشغول هستنند

احمدی درپایان بیان داشت : فصل کشت این درخت از اول دی ماه شروع وتا پایان اسفند ادامه دارد وهمچنین فصل برداشت از ابتدای اردیبهشت آغاز وتا پایان این ماه ادامه دارد