به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، پرویز سالاری، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، در این دیدار با اشاره به جایگاه شورای شهر بعنوان پارلمان محلی در مدیریت شهری بیان کرد: درقانون اساسی یک فصل و 9 اصل به شوراها اختصاص یافته است و شوراهای شهر، روستا در بعد محلی و منطقه ای برابر قانون مؤظف هستند برکار همه مدیرانی که مرتبط با مدیریت شهری هستند نظارت داشته باشند.

سالاری گفت: دعوت از مدیران دستگاه های اجرایی برای حضور در پارلمان محلی و اعلام برنامه های خود برای توسعه شهر، از جمله اولویتهای این دوره شورا است.

وی درادامه با اشاره به نامگذاری امسال بنام همدلی و همزبانی دولت و ملت از سوی مقام معظم رهبری گفت: برطبق فرمایشات  مقام معظم دولت کارگزار و ملت کارفرما هستند و اعضای شورای شهر وروستا بعنوان نمایندگان مردم کارفرما هستند و باید از عملکرد دستگاههای اجرایی اطلاع داشته باشند.

به گفته رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس ؛ براساس ماده 177 برنامه پنجم توسعه ، دستگاههای مرتبط با شهر جهت پیشبرد توسعه شهری باید یکپارچه سازی شوند.

سالاری افزود: براساس قانون اساسی، شوراهای شهر در بعد محلی مؤظف هستند بر برنامه های اجرایی دستگاههای دولتی و خصوصی نظارت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد شورای شهر در خدمت رسانی به شهروندان افزود: در راستای تسریع درروند توسعه، عمران و آبادانی شهر میان اعضای شورای شهر وحدت و همدلی حکم فرما باشد و تصمیمات اتخاذ شده در شورا با درنظر گرفتن مصالح شهروندان باشد.

"آیت الله غلامعلی نعیم آبادی" با اشاره به نامگذاری سالجاری بنام همدلی وهمزبانی بیان کرد: استکبار جهانی با زبان مردم را فریب می دهد.

امام جمعه بندرعباس گفت: باید بین همه مسئولین در سنگرهای مختلف خدمت رسانی همدلی وجود داشته باشد واز آنجائیکه زبان ترجمان دل است باید همدلی را به زبان جاری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: شورا باید قدرت قانونی وجایگاه خود را بداند وبر کارها نظارت داشته باشند و با استفاده از این کانون قدرت جلوی کارهای خلاف را بگیرد.

نماینده مردم هرمزگان درمجلس خبرگان رهبری درادامه بیان کرد: شهرداری درواقع کارگزار شورا است وهر چه شورا پویاتر باشد شهرداری نیز به همان نسبت پویاتر می شود.

امام جمعه بندرعباس گفت: استان هرمزگان ظرفیت و پتانسیل بالایی درزمینه ساخت مساجد دارد و باید شهرداری و شورای شهرنیزدراین خصوص ورود کند.

وی به ساخت مسجد جامع شهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: مسجد جامع بندرعباس، بزرگ ترین مسجد کشور است و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بوده و با کمک مسئولان شهرداری، شورای شهر و دیگر دستگاههای اجرایی به بهره برداری خواهد رسید.