به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل، رویا احمدیان در جلسه مناسب سازی معابر اردبیل تصریح کرد: طی سال های اخیر اقدامات شاخصی جهت مناسب سازی معابر انجام شده و امروز شاهد تسهیل در رفت و آمد معلولان در سطح شهر هستیم.

وی با اشاره به تعداد معلولان و تنوع خدمات به این قشر افزود: گستردگی خدمات در بخش رسیدگی به معلولان موجب شده دستگاه های اجرایی اهتمام بیشتری به مباحث مرتبط به این قشر داشته باشند.

مدیر کل بهزیستی استان در خصوص فعالیت های هدفمند مناسب سازی به ارائه چک لیست ضروری ترین نیازها به دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: مهمترین نیازهای مناسب سازی و موانع ورودی، رمپ، سرویس های بهداشتی فرنگی برای معلولان و جانبازان و آسانسور برای طبقات ساختمان احصا و اعلام شده است.

احمدیان در تشریح وضعیت فعلی استان در امر مناسب سازی به مناسب سازی ۲۸ درصد از معابر و اماکن اشاره کرد و گفت: این میزان در ۳۶۰ واحد آموزشی و معابر و اماکن فراهم آمده است.

دبیر کمیته مناسب سازی استان با تاکید به ضرورت افزایش این رقم اضافه کرد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در ساخت و ساز ها نیز به امر مناسب سازی توجه داشته باشند.

در این جلسه همچنین معاون امور عمرانی استانداری اردبیل به ضرورت رعایت ضوابط اجرایی مناسب سازی تاکید کرد.

علی آذرنژاد با تاکید به  اجرای اصول و ضوابط مناسب سازی گفت: ضروری است تمامی اقدامات باید بر اساس استانداردهای موجود بوده و تنها برای رفع تکلیف نباشند تا نیاز به دوباره کاری نداشته باشند.