به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محورهای سخنرانی در این همایش خصوصیات سلول های بنیادی و مزایای نگهداری خون بند ناف، روند ذخیره سازی ، معرفی بانک خون، پیوند سلول های بنیادی، انتخاب اهدا کنندگان، اخلاق پزشکی سلول های بنیادی خون بند ناف بود.

سخنرانان طب ترمیمی کنفرانس علمی سلول های بنیادی کاربرد، پتانسیل ها و چشم اندازها با سخنرانی دکتر محسن عمادالدین ، دکتر امیر باجوری، دکتر رضا مقدس علی و دکترسعید محمدی از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با موضوع سلول درمانی بیماری های ارتوپدی، قلبی، پوستی، کلیوی و اخلاق پزشکی استفاده از سلول های بنیادی موضوع های سخنرانی در این کنفرانس مباحث مربوط به خود را ارائه نمودند .

سخنرانان سلول های بنیادی خون بند ناف خانم دکتر عتیق پور "زنان و زایمان و دبیر علمی همایش" روند ذخیره سازی خون بند ناف ، دکتر مجید کاتبی رئیس مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و معرفی بانک خون بند ناف رویان توسط دکتر مرتضی ضرابی- بانک خون بند ناف رویان" انجام شد .

گفتنی است این کنفرانس با حضور رییس جهاد دانشگاهی هرمزگان ، مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان  و رئیس مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح امروز در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم سالن فارابی در بیمارستان شهید محمدی برگزار شد .