به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام، ضیاء رضایی، سرپرست، کمیته امداد استان ایلام، از تأمین بسته حمایتی ویژه برای معاودین عراق در ایلام خبر داد.

وی اظهار کرد: معاودین عراقی که از سال 59 در ایلام حضور داشته اند فاقد شناسنامه بوده و نمی توانند از مزایای بیمه و تأمین اجتماعی استفاده کنند.

این مسئول افزود: در این راستا برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا این افراد نیز از این خدمات بهره برده و بسته حمایتی برای آنان در نظر گرفته شده است.

مدیر کمیته امداد استان ایلام ادامه داد: از مجموع جمعیت مورد حمایت این نهاد حدود 38 هزار مددجو قابلیت بازتوان شدن را ندارند.

رضایی بیان کرد: 24هزار نفر توانایی اجرای طرحهای اشتغالزایی برای رسیدن به استقلال مالی را داشته و به همین منظور توانمندسازی این قشر در دستور کار جدی این نهاد قرار گرفته است.

وی اشتغالزایی و در نهایت خودکفایی مددجویان را راهبرد اصلی این نهاد دانست و گفت: در این زمینه کمیته امداد اهتمام جدی دارد تا با ایجاد فرصت های شغلی زمینه استقلال مالی مددجویان را فراهم کند.