به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، سعید صیدیوسفی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، هدف از برگزاری جلسه را ساماندهی مراکز عرضه گوشت قرمز در سطح شهر و اطمینان بخشی هرچه بیشتر به مردم در خصوص انجام نظارت های بهداشتی  و شرعی بر گوشت های عرضه شده در قصابی های سطح شهر اعلام نمود.

وی افزود: همکاری هرچه بیشتر متصدیان واحدهای قصابی برای عرضه محصولات با کیفیت تر و فراهم نمودن زمینه اطمینان بیشتر مردم جهت خرید گوشت مصرفی خود از مراکز تحت نظارت دامپزشکی و جلوگیری از اشاعه بیماری های مشترک بین انسان و دام و فراهم نمودن زمینه برخورد جدی با معضل کشتار غیر مجاز دام، از اولویت های اصلی دامپزشکی در سال 94 است.

صید یوسفی یادآوری نمود با همکاری متصدیان واحدهای قصابی و عرضه محصولات با کیفیت تر، مردم از خرید از مراکز  غیر مجاز خودداری خواهند نمود.

در این جلسه معاون سلامت اداره کل دامپزشکی با قدردانی از حضور متصدیان قصابی ها گفت :امید است با تعامل دامپزشکی و متصدیان واحدهای قصابی زمینه برخورد جدی با معضل کشتار غیر مجاز فراهم گردد.

در پایان؛ دکتر خادمی از متصدیان قصابی ها خواست با همکاری هرچه بیشتر با مجموعه دامپزشکی زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم گردد