به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، فرشید دستوان در همایش معماری و شهرسازی و نور پردازی در شهرهای ساحلی با تاکید بر جذاب ساختن شهرهای ساحلی هرمزگان بویژه در شهر بندرعباس افزود: بندرعباس یک شهر تجاری است و اکثر کسانی که در این شهر ساکن یا مهاجرت می کنند تمام روز را مشغول به کار هستند و اوقات فراغت شان را به زمان شب موکول می کنند. وی ادامه داد، این رویه فرصت مناسبی است تا فضای شهرهای ساحلی در زمان شب جذابیت بیشتری داشته باشد.

دستوان یکی از عامل های جذابیت بخشی به شهرهای ساحلی بویژه مرکز استان که جمعیت زیادی را در خود جای داده است استفاده از نورپردازی عنوان کرد و گفت: نور در فرهنگ ما ریشه تاریخی دارد و این مهم در فضای خانه ها به وفور استفاده می شده که می طلبد برای جذابیت بخشی به شهر از این امکان نیز استفاده کنیم

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، استفاده از نور در خلق فضای جدید شهرهای ساحلی نقش به سزایی خواهد داشت که خوشبختانه با اقداماتی که از سوی شهرداری بندرعباس صورت گرفته فضای جدیدی به شهر داده شده است.

وی به برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: برگزاری این همایش ها فراهم آوردن فرصت جهت استفاده از اطلاعات کارشناسان و اساتید است، از این رو بنا داریم بر مبنای یافته هایی که در این همایش ها مطرح می شود در شهرها پیاده کنیم.

دستوان به حمایت ویژه از شهردارانی که از طرح نوین شهری مطرح شده در این همایش ها استفاده کنند، اشاره کرد و افزود: شهردارانی که در این راستا گام بر دارند یاری و کمک می کنیم تا یافته های مطرح شده در همایش ها را در شهرشان پیاده سازی کنند.