نه بنده و نه هیچ کس دیگر منکر اتفاقات دیروز نیستیم که در هتل تارای مهاباد روی داده اما قضیه به آن اندازه و به آن شیوه که سایت ها و دستگاه های استکباری آن را به غلط تعبیر و بزرگ کرده اند،  نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، ماموستا قادر سهرابی با اظهار تاسف از واقعه پیش آمده در هتل تارای مهاباد اظهار کرد: شهر مهاباد مدتی بود در ریل امنیت، آسایش ، رفاه و توسعه قرار گرفته و همواره از حرف و حدیث ماهواره ها، سایت ها، فیسبوک و حرف دشمنان به دور مانده بوده که متاسفانه واقعه پیش آمده در روز گذشته در هتل تارا باعث شد نام مهاباد به شیوه ای نادرست و دور از شان این شهر بزرگ با مردممانی محترم و با استعداد برده شود.

امام جمعه مهاباد با بیان اینکه اتفاقات روی داده در مهاباد رویدادی بسیار کوچک و دارای ابعادی خصوصی است که به غلط توسط رسانه های استکباری بزرگ نمایی شده گفت: نه بنده و نه هیچ کس دیگر منکر اتفاقات دیروز نیستیم که در هتل تارای مهاباد روی داده اما قضیه به آن اندازه و به آن شیوه که سایت ها و دستگاه های استکباری آن را به غلط تعبیر و بزرگ کرده اند، نبوده و نیست.

وی افزود: هم اکنون دستگاه های قضایی و مسئولین مهاباد به صورت گسترده پی گیر روشن شدن قضیه هستند و لازم بود قبل از هر اقدامی اجازه داده میشد زوایای ماجرا با بررسی شواهد و مدارک کاملا روشن شود و زمانی که بعد از روشن شدن اصل قضیه مسئولین قضایی هیچ اقدامی صورت ندادند، مردم حق دارند در مقابل با این ناحقی واکنش نشان دهند.

ماموستا سهرابی با بیان اینکه نا امنی و بی ثباتی به هیچ عنوان به نفع مردم مهاباد نیست اظهار کرد: مدتیست که سرمایه گذاران کردستان عراق به دلیل نامانی که در این کشور ایجاد شده قصد داشتند با سرمایه گذاری چند صد میلیارد تومانی اقتصاد مهاباد را به رونق بیندازند و در این راستا مسئولین دولت نیز با اعتمادی که به مردم مهاباد پیدا کرده بودند تلاش میکردند طی جلسات و همفکری های گسترده راهکاری های توسعه و ترقی مهاباد را مورد توجه قرار دهند که امیدواریم اتفاقات دیروز و حوادث هتل تارا باعث از بین رفتن این فرصت های پیشرفت و توسعه نشود چرا که در ناامنی و بی ثباتی بیش از همه مردم متضرر خواهند شد.

امام جمعه مهاباد اعتماد ایجاد شده در بین مسئولین و نظام در مهاباد را نعمت بزرگی خواند و تصریح کرد: مهم ترین نعمتی که باعث توسعه بیشتر مهاباد می شود، اعتمادیست که بین مسئولین و مردم این شهر وجود دارد.

وی افزود: مطمئنیم اتفاقات کوچک و بی اهمیتی مانند آنچه دیروز رخ داد باعث از بین رفتن این اعتماد نشده و مردم و مسئولین همچنان همدل و همزبان در راه ترقی و آسایش هم دیگر گام برمیدرند.

و با انتقاد از فریبکاری رسانه های استکباری و معاند گفت: هر چند رسانه های استکباری با دروغگویی و فریب کاری حادثه هتل تارای مهاباد را به غلط تفسیر کرده و تلاش کردند به آن رنگ و بوی سیاسی بدهند اما عملکرد معقول مردم و مسئولین در این مسئله اجازه نخواهد داد بدخواهان آسایش و رفاه و امنیت این مردم را با نقشه های شوم خود به هم بزنند.

ماموستا سهرابی مردم را به صبوری در حادثه هتل تارا فرخواند و گفت: برای روشن شدن هر کار گناهی که رخ داده بایستی در ابتدا شواهد و مدارک مطقا ارائه و مورد بررسی دقیق قرار گیرد، لذا ما که تابع اسلام و قرآن و سنت هستیم بایستی صبور باشیم و ضمن پرهیز از قضاوت در تاریکی اجازه دهیم دستگاه قضایی با بررسی مدارک و شواهد رای به برخورد با مسببین حادثه و گناهکران بدهد.

امام جمعه مهاباد با اشاره به نام گذاری سال 94به سال دولت و ملت، هم دلی و همزبانی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی معرفی شده لازم است مردم و مسئولین با هم اندیشی و مشورت در موضوعات مختلف ورود پیدا کنند و اجازه ندهند بدخواهان با ایجاد فاصله بین مردم و نظام از آب گل آلود ماهی بگیرند و در راستای اهداف شوم خود امنیت و آسایش کنونی را از بین ببرند.

و با اشاره به وضعیت نا امن کشورهای سوریه، عراق، یمن و افغانستان گفت: خدایی ناکرده اگر نعمت وآرامش کنونی در کشور و شهر مهاباد دچار خدشه شود و اتفاقاتی که در چند کشور خاورمیانه در حال وفوع است در کشور ماهم تکرار شود هیچ کسی نفع نخواهد برد و حال و آینده مردم تباه خواهد شد لذا بر همه ما واجب است در راستای حفظ امنیت و آسایش کنونی سعی و تلاش کنیم.

امام جمعه مهاباد در پایان از خداوند متعال خواست، بدخواهان مردم مهاباد و دشمنان ملت ایران را نابود گرداند و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان که همان بدبختی و فلاکت مردم است نا امید و مایوس گرداند.