به گزارش خبرگزاری برنا از استان مرکزی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در این حکم با بیان اهم ماموریت ها و وظایف ایشان در سطح استان مرکزی آورده است: با توجه به تعهد، سوابق علمی و تجارت ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی منصوب می شوید.