به گزارش برنا از استان مرکزی؛ رقابت های انتخابی کشتی نونهالان آزاد و فرنگی استان مرکزی شامگاه جمعه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پایان یافت.

در این مسابقه ها 110 کشتی گیر نونهال آزاد کار و 93 کشتی گیر فرنگی کار از اراک، محلات، دلیجان، مالک آباد، شازند، تفرش، زرندیه، غرق آباد، فراهان، ساوه و مرزیجران با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در بخش آزاد این رقابت ها، تیم های کشتی نونهالان شهید حمزه اراک با 78 امتیاز، آینده سازان اراک با 73 امتیاز و دلیجان با 63 امتیاز به ترتیب عنوان های اول تا سوم را بدست آوردند.
همچنین تیم کشتی نونهالان دستغیب 5 مرداد اراک با 75 امتیازاول  و تیم باشگاه تختی با 74 امتیاز عنوان دوم بخش فرنگی این رقابت ها را بدست آوردند و تیم  تختی ب با 59 امتیاز عنوان سوم این بخش را به دست آورد.


در بخش انفرادی آزاد، رضا منصور زاده در وزن 32 کیلوگرم از تیم شهید حمزه اراک، یونس رضایی در وزن 35 کیلوگرم، حمید رضا شاه قلی در وزن 38 کیلوگرم، نیما عباسی در وزن 42 کیلوگرم، بهنود خباز هاشمی در وزن 66 کیلوگرم هر چهار ورزشکار از دلیجان، مهران عسگری در وزن 47 کیلوگرم از تیم شهید حمزه اراک، حسین عبدی در وزن 53 کیلوگرم از پنجم مرداد اراک و جواد یاری در وزن 59 کیلوگرم، سید مهدی حسینی در وزن 73 کیلوگرم از تیم تختی و امیر محمد احدی در وزن 85 کیلوگرم از زرندیه عنوان های نخست وزن های خود را بدست آوردند.


همچنین مهدی صدقی در وزن 33 کیلوگرم از تیم حصار شازند، رضا مالک آبادی در وزن 35 کیلوگرم، مهدی صابری در وزن 38 کیلوگرم، مجتبی مالک آبادی در وزن 42 کیلوگرم هر سه از مالک آباد اراک، امیر محمد امین زاده در وزن 47 کیلوگرم از شهید دستغیب اراک، امیر رضا بیگلری در وزن 53 کیلوگرم، احسان غلامی در وزن 59 کیلوگرم، محمد مهدی رضایی پناه در وزن 66 کیلوگرم هر سه ورزشکار از تختی الف، محمد رضایی در وزن 73 کیلوگرم از دستغیب اراک و شایان کاظمی در وزن 85 کیلوگرم از شهر نیم ور عنوان نخست وزن های خود در کشتی فرنگی را بدست آوردند.


هم اکنون بیش از دو هزار نفر در رده های مختلف سنی به صورت سازماندهی شده در نقاط مختلف استان مرکزی زیر نظر هیات کشتی این استان ورزش می کنند