به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جاسم جادری در این نشست با بیان اینکه رقم تولید میگو در سال 93 در استان هرمزگان رقم خوبی بوده است گفت: شیلات ظرفیت های بسیاری خوبی برای رشد استان دارد که تحقق این مهم همدلی و همزبانی بیش از پیش  دستگاه های اجرایی استان است.

جادری با تاکید بر اینکه اولیت دولت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است گفت: اگر در مسیر توسعه شیلاتی مانعی وجود داشته باشد باید فورا در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و مرتفع گردد.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه همکاری ها و همراهی های شیلات بی حاشیه است گفت: در توجه به ظرفیت‌های شیلات هرمزگان غفلت شده و باید در زمینه توسعه شیلات این استان بیشتر کار کنیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه کار پرورش ماهی در استان هرمزگان کاری محوری است گفت:هرمزگان باید در سال جاری بهتر و درخشان تر عمل کند.