به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مرتضی روزبه در جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت بحث سلامت موضوع مهمی است که نباید به سادگی از آن گذشت و صرف نظر کرد بلکه باید  با نشاط ، سرزندگی و پویایی آن را  پیش برد.

وی افزود: طرح ورزش همگانی باید در سطح استان پیگیری و به ورزش ادارات محدود نشود بلکه همه اقشار و گروه ها را پوشش بدهد تا تحرک بدنی در سطح جامعه نهادینه شود.

استاندار با بیان اینکه" در ترویج ورزش همگانی، مدیران باید پیشتاز باشند" اظهار کرد: ورزش همگانی نباید به قشر خاصی محدود شود بلکه همه اقشار جامعه از قبیل کارمندان،کارگران،روحانیت، بانوان،جوانان و نوجوانان و اصناف مختلف را تحت پوشش قرار بدهد .

وی با اشاره به اجرای طرح دوچرخه اشتراکی در قزوین تصریح کرد: در حال حاضر روزانه 700 هزار سفر در سطح شهر قزوین انجام می‌شود که براساس مطالعات جامع 67 درصد از این جابجایی‌ها توسط سواری شخصی و تاکسی صورت می گیرد  و تنها 6/2 درصد مربوط به دوچرخه است .

استاندار ادامه داد: براساس سیاستگذاری ها و چشم انداز ترسیم شده باید سهم دوچرخه در حمل و نقل به 10 درصد در افق 1400 افزایش یابد.

وی افزود: میانگین استفاده از دورچرخه در ایران در سیستم حمل و نقل  1 درصد است  درحالیکه این رقم در قزوین به 6/2 درصد می رسد و از این نظر قزوین جزو 5 شهر اول کشور در زمینه دوچرخه سواری است.

استاندار گفت: هم اکنون 180 هزار خودروی شخصی در شهر قزوین وجود دارد که بیانگر این است که بطور متوسط تمامی خانوارها از وسیله نقلیه شخصی برخوردارند و این  اطلاعات پایه و مناسبی  برای سیاست گذاری  در حوزه حمل و نقل در آینده است.

استاندار خاطرنشان کرد: متاسفانه روند به گونه ای طی شده که امروزه شهر بدون ماشین قابل تصور نیست درحالیکه باید برای ترویج فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری بایسد برنامه ریزی و فرهنگ سازی کرد.

وی با تاکید بر راه اندازی طرح دوچرخه سواری در شهر قزوین بیان داشت: نباید دست روی دست گذاشته و صرفا" به روایت گری و طرح مشکلات بسنده شود بلکه باید با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای عید فطر حداقل دو ایستگاه دوچرخه سواری در قزوین بهره‌برداری و راه‌اندازی شود.

استاندار ادامه داد: البته حوزه ایمنی و سلامت عابر پیاده و دوچرخه سوار نیز موضوع مهمی است که در این طرح باید پیش‌بینی شود.